Projecte CAMINA Catalunya-Balears

El projecte a Catalunya i Illes Balears té dues fases:

   a) La primera de formació dels referents de Primària i després seran els referents els que en cada àrea ajudaran als EAP amb els malalts amb un peu diabètic. 

  b) Després, els alumnes en grups de 3 (sènior+infermera+rising) o de forma individual faran una xerrada formativa a la seva zona d'influència laboral i seran els referents per si els seus companys els hi volen preguntar coses sobre el peu diabètic.

 

Pla integral de prevenció i maneig del Peu Diàbetic Formació dels referents

Barcelona, 6 de febrer de 2018

Programa

Presentacions en PDF

 Fisiopatologia i cribatge: Identificació del peu de risc

Dra. Judit Llussà

 

  La importància del control metabòlic en el peu diabètic

Dra M. Bundó

 

  Peu de risc: maneig, seguiment i tractament 

DI I. Bobé i  P. Prat

 

  Peu amb úlcera: factors de risc, tractament i criteris de derivació

 Dra Rosa M. Gimbert

 

  Arteriopatia perifèrica

 Dra. Magda Bundó

 

  Rutes Assistencials

 Dra. Judit Llussà

 

 

 

Otras web y proyectos redGDPS

Los contenidos publicados por la Fundación redGDPS son un servicio destinado a los profesionales sanitarios de atención primaria. Los contenidos requieren de una formación especializada para su correcta interpretación. En ningún caso la información proporcionada por Fundación redGDPS reemplazará la relación de los profesionales médicos con los pacientes.
La Fundación redGDPS no promueve ninguna actividad que pueda inducir a la prescripción de marcas comerciales, uso de sistemas de determinación de glucosa o productos dietéticos.