3ª Jornada d´Actualització Terapèutica en Diabetis Mellitus Tipus 2

 

Benvinguda i presentació de la Jornada

Joan Barrot i Antoni Sisó

 

Què els pot passar als prediabètics? Resultats de l’estudi PREDAPS

Moderador: Joan Barrot

Importància de la prediabetis

Josep Franch

- Metodologia i resultats de l’estudi PREDAPS.

Albert Goday

- Alguns subestudis del PREDAPS.

Josep Franch

- Discussió conjunta

 

Novetats en els Standards Care of diabetes 2018 i en els algoritmes / GPC

Moderadora: Rosamar de Miguel

Novetats en Standards Care.

Gloria Anton

Novetats en GPC i algoritmes.

Marta Serra

- Discussió conjunta

 

Com ens repartim la feina els metges i les infermeres en la cura de les persones amb diabetis: una proposta a discutir.

Paloma Prats i Txema Hernández Moderadora: Anna Martínez

Discussió conjunta i aportacions del públic

   

 

Els assajos clínics vs la vida real

Moderadora: Teresa Mur

Avantatges dels assajos clínics

Gabriel Cuatrecases

Avantatges dels estudis en pràctica clínica habitual / Real World Evidence.

Xavier Mundet

L’adherència als tractaments: un factor diferencial?

Mercè Villaró

- Discussió conjunta

 

Ús dels nous fàrmacs antidiabètics segons les comorbiditats

Moderador: Xavier Carbonés - Estudi Comorbiditats. Manel Mata

Us dels fàrmacs segons comorbiditats.

Carlos Gomez

- Discussió conjunta

 

Novetats al congrés de l’ADA 2018.

Xavier Cos

 

Coses d’avui que val la pena recordar molt de temps.

Joan Barrot

Otras web y proyectos redGDPS

Los contenidos publicados por la Fundación redGDPS son un servicio destinado a los profesionales sanitarios de atención primaria. Los contenidos requieren de una formación especializada para su correcta interpretación. En ningún caso la información proporcionada por Fundación redGDPS reemplazará la relación de los profesionales médicos con los pacientes.
La Fundación redGDPS no promueve ninguna actividad que pueda inducir a la prescripción de marcas comerciales, uso de sistemas de determinación de glucosa o productos dietéticos.