Face to face en diabetis: casos clinics en directe

Objectius
La diabetis és una de les malalties més prevalents en les consultes d’Atenció Prima?ria del nostre entorn. A més es presenta sovint en un context pluripatolo?gic i complex. Aquesta realitat, sumada a la pressió assistencial i de temps del que es disposa, fan que la visita es converteixi en un aute?ntic repte pel metge que ha de pensar diagno?stics, tractaments, explica- cions, adhere?ncia, reavaluacions, etc...

Que? tal si practiquem amb situacions reals?

Et posem cara a cara davant els malalts amb diabetis de la teva consulta i t’oferim eines per a portar a terme una visita a?gil, estructurada i el més acurada possible d’acord amb les evide?ncies científiques de les que disposem.


Casos proposats

Mòdul I: Dijous 17 de març 16.00 h-19,30 h


- Home de 45 anys amb Sd Metabo?lica
- Dona que vol fer el Ramadán
- Dona que precisa educació aGLP1
- Home de 63 anys jubilat que cuida els nets.

Mòdul II: Divendres 18 de març 16:00 h-19,30 h

- Home que no reconeix tenir una DM2
- Dona de 62 anys amb marejos intolerant a MET
- Dona 70 anys HTA, polimedicada
- Home ancia? de 86 anys fra?gil
 


Metodologia

Visita real dels casos amb actors, on vosaltres sereu els metges/sses que porteu al malalt, tal qual el fent a les nostres consultes diaries

 

Els casos proposats plantegen situacions d’una certa complexitat, tant per a les diferents opcions de tractament possibles, com pel maneig de les comorbiditats sobreafegides.
El tutor valorara? que el metge escolti al pacient, el sa?piga reconduir si aquest deriva l’atenció cap un altre tema, tingui present les dades analítiques, pero? també els antecedents i les comorbiditats.
També es fara? especial e?mfasi en la ine?rcia del metge, en les prefere?ncies del pacient, en el coneixement dels nous tractaments en la DM2 (ISGLT2, IDPP-4, agonistes del GLP1) i en intentar comprovar i assegurar l’adhere?ncia al tractament.
Acreditació: Aquesta formació consta de dos mo?duls que es poden fer per separat o conjuntament
L’acreditació s’atorga als assistents als dos mo?dulsT´animes a participar?

Contacta amb el teu delegat de AstraZeneca 

 #facetofacediabetis

Los contenidos publicados por la Fundación redGDPS son un servicio destinado a los profesionales sanitarios de atención primaria. Los contenidos requieren de una formación especializada para su correcta interpretación. En ningún caso la información proporcionada por Fundación redGDPS reemplazará la relación de los profesionales médicos con los pacientes.
La Fundación redGDPS no promueve ninguna actividad que pueda inducir a la prescripción de marcas comerciales, uso de sistemas de determinación de glucosa o productos dietéticos.

Sociedades Afines

Blog