XIV Curs de Formació Continuada Risc Cardiovascular

Associació del Bages i Berguedà per a l’Estudi dels Lípids
Està formada per professionals sanitaris de les comarques esmentades, interessats en l’abordatge dels factors de risc cardiovasculars i la malaltia cardiovascular en totes les seves vessants, en la formació continuada, en l’investigació i la comunicació entre els diferents nivells assitencials implicats en la cura dels pacients afectes. Hi ha professionals de l’atenció primària i de l’especialitzada dels hospitals comarcals.

Activitat acreditada pel Consell Català de formació Mèdica Continuada i per la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 1,8 crèdits.

Informació en la web: http://www.abbel.cat/

Los contenidos publicados por la Fundación redGDPS son un servicio destinado a los profesionales sanitarios de atención primaria. Los contenidos requieren de una formación especializada para su correcta interpretación. En ningún caso la información proporcionada por Fundación redGDPS reemplazará la relación de los profesionales médicos con los pacientes.
La Fundación redGDPS no promueve ninguna actividad que pueda inducir a la prescripción de marcas comerciales, uso de sistemas de determinación de glucosa o productos dietéticos.

Sociedades Afines

Blog