II Jornada de diabetes mellitus de la Plana de Vic


OBJECTIUS :
Donar a conèixer els darrers avenços en el camp de la diabetis i permetre l’intercanvi
d’experiències entre els diferents professionals sanitaris de la comarca d’Osona.
PROGRAMA :

- 9:00 a 9:15 Presentació de la Jornada

- 9:15 a 11:30. Cassos Clínics

9:15 a 10.00 . Diagnòstic de DM2 (Que comporta HbA1c com a diagnosis)
Dra Maria Pastoret – CAP Torelló (Barcelona)

10:00 a 10:45. Tractament Farmacològic (Tractament combinat)
Dr J. Barrot – CAP Salt (Girona)

10:45 a 11:30. Factors de Risc Cardiovasculars Clàssics (Control òptim)
Dr. Antonio Rodriguez – CAP Anglès (Girona)

- 11:30 a 12:00 Descans

12:00 a 13:30. Insulinització.
Dr M. Mata – CAP La Mina (Barcelona)

- 13:30 Cloenda

ADREÇAT: Professionals sanitaris de la comarca d’Osona

COORDINADORA DEL LA JORNADA: Dra. Maria Pastoret Descamps (ICS)

DATA: 24 de febrer de 2012

LLOC: Delegació del Col·legi Oficial de Metges d’Osona. C/ del Pare Coll, 12, baixos,
esquerra - VIC

INSCRIPCIONS: mfigols.cc.ics@gencat.cat

Recordeu que totes les inscripcions a activitats formatives han de tenir el vist-i-plau del
responsable de la vostra unitat. Places limitades.

Los contenidos publicados por la Fundación redGDPS son un servicio destinado a los profesionales sanitarios de atención primaria. Los contenidos requieren de una formación especializada para su correcta interpretación. En ningún caso la información proporcionada por Fundación redGDPS reemplazará la relación de los profesionales médicos con los pacientes.
La Fundación redGDPS no promueve ninguna actividad que pueda inducir a la prescripción de marcas comerciales, uso de sistemas de determinación de glucosa o productos dietéticos.

Sociedades Afines

Blog