11 Jornada de l??Associació Catalana de Diabetis (ACD)

Benvolguts companys/es, amics/gues,

És per nosaltres una gran satisfacció poder-vos convidar per assistir a la 11a Jornada de l’Associació Catalana de Diabetis (ACD), que tindra? lloc a Barcelona, els propers 10 i 11 de març de 2016.

L’ACD, en la seva tasca principal de contribuir a la millora científica dels seus associats, convoca un any més una nova edició de les seves Jornades biennals, organitzada en aquesta ocasió pel Servei d’Endo- crinologia i Nutrició de l’Hospital del Mar, amb l’estreta col·laboració del RedGDPS en Atenció Prima?ria de la SAP Litoral de Barcelona. Dur a terme amb e?xit aquesta Jornada és, per a tots els que hi participem en la seva organització, un gran repte que afrontem amb molta il·lusió, suficient orgull i prou responsabilitat.

Creiem que el programa que plantegem és prou atractiu tant a nivell científic com organitzatiu, i que sera? capaç de complir amb les expec- tatives d’un gran nombre de professionals interessats en la diabetis, tant metges com infermeres, educadors, podo?legs, dietistes, nutri- cionistes, te?cnics i pedagogs, ja sigui de l’a?mbit de l’atenció prima?ria com la especialitzada. Al mateix temps, estem segurs que l’entorn del Front Litoral, fara? encara més atractiva aquesta convocato?ria.

Aprofitant la convocato?ria de la reunió, el dijous 10 de març farem també la 3a Jornada d’Educació Terape?utica, que a ben segur sera? un complement ideal al contingut d’aquesta reunió científica.

No us deixeu perdre l’oportunitat que ens oferira? la 11a Jornada de l’ACD per compartir experie?ncies, retrobar companys, i progressar en el coneixement d’un dels nostres principals interessos: la millora glo- bal del pacient diabe?tic.

Dr. Albert Goday

President Comite? Organitzador  

Los contenidos publicados por la Fundación redGDPS son un servicio destinado a los profesionales sanitarios de atención primaria. Los contenidos requieren de una formación especializada para su correcta interpretación. En ningún caso la información proporcionada por Fundación redGDPS reemplazará la relación de los profesionales médicos con los pacientes.
La Fundación redGDPS no promueve ninguna actividad que pueda inducir a la prescripción de marcas comerciales, uso de sistemas de determinación de glucosa o productos dietéticos.

Sociedades Afines

Blog