4 Jornada Actualización RedGDPS - Camfic

Actualització en DIABETIS en Atenció Primària - Barcelona, 14 de juny DE 2019

Nova inscripció

Necesario para la generación del diploma

Activitat gratuïta per a membres de la RedGDPS i socis de la Camfic

(1) Es consideren membres de la redGDPS tots els assistents a qualsevol de les activitats organitzades per la redgpds.
(2) En cas de manifestar a la butlleta que és soci/a de la CAMFIC, la seves dades serán facilitada a la Societat per tal de que puguin confirmar la seva membresia.


Condicions i Privacitat