Compartir:

Projecte CAMINA Catalunya-Balears

El projecte a Catalunya i Illes Balears té dues fases:

   a) La primera de formació dels referents de Primària i després seran els referents els que en cada àrea ajudaran als EAP amb els malalts amb un peu diabètic. 

  b) Després, els alumnes en grups de 3 (sènior+infermera+rising) o de forma individual faran una xerrada formativa a la seva zona d'influència laboral i seran els referents per si els seus companys els hi volen preguntar coses sobre el peu diabètic.

 

Pla integral de prevenció i maneig del Peu Diàbetic Formació dels referents

Barcelona, 6 de febrer de 2018

Programa

Presentacions en PDF

 Fisiopatologia i cribatge: Identificació del peu de risc

Dra. Judit Llussà

 

  La importància del control metabòlic en el peu diabètic

Dra M. Bundó

 

  Peu de risc: maneig, seguiment i tractament 

DI I. Bobé i  P. Prat

 

  Peu amb úlcera: factors de risc, tractament i criteris de derivació

 Dra Rosa M. Gimbert

 

  Arteriopatia perifèrica

 Dra. Magda Bundó

 

  Rutes Assistencials

 Dra. Judit Llussà

 

 

 

Sociedades Afines

Blog

Juegos Formativos